Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Yürütücü Olduğu Tez Çalışmaları

Yürütücü Olduğu Tez Çalışmaları

  • TTU-2014-5384 Kayseri İl Merkezinde 13-16 yaş arası çocuklarda huzursuz bacaklar sendromu sıklığının belirlenmesi. 2016, Dr Neslihan Koşar
  • TSU-12-3901 Kızılcık ve kırmızı dut ekstrelerinin penisilin ile uyarılan epileptiform aktiviteye etkisi. 2014, Dr Filiz Tubaş
  • Kayseri Merkez İlçe 7-17 Yaş Okul Çocuklarında Epilepsi Prevalansının Araştırılması 2013, Dr Mehmet Canpolat
  • Erciyes Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Kliniğinde nörokutanöz hastalık tanısı ile takip edilen hastaların değerlendirilmesi. 2018, Dr Neslihan Akdemir
  • Çocukluk Çağında Kas Biyopileri, klinik, genetik ve patolojik bulguların retrosğektif olarak değerlendirilmesi, 2020, Dr Ümit Arslan
  • Lennox Gastaut Sendromlu hastaların etiyolojisi, tedavi ve prognozlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi, 2021, Dr Neslihan Çelikoğlu
  • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde genetik tanı almış Dravet sendromu ve diğer infantil epileptik ensefalopatili olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi, Dr Nalan Yıldırım, Halen sürüyor