Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Ödüller

Ödüller

  • Per H, Öztürk MK, Bingöl NK, Üzüm K, Hasözler AS, Güneş T, çocukluk çağı Pnömonilerinde Procalsitonin Tanısal Değeri, 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, 2-5 Aralık 1999, En İyi Poster, 3. lük ödülü
  • Çalışkan M, Çakır YE, Polat Tİ, Bozkurt GK, Özmen S, Elmalı F, Gümüş H, Öztop D, Per H. Serebral Palsili Çocuklarda Yaşam Kaliştesi ve annelerde depresyon oranları. isimli çalışması 2013 yılı Gevher Nesibe Araştırma teşvik ödülü öğrenci kategorisi birincilik ödülü
  • Canpolat M, Per H, Gümüş H, Elmalı F, Kumandaş S. 22-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Sivas’da düzenlenen Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi’nde sunulan “Kayseri İli Febril Konvülziyon Prevalansının Araştırılması; Febril Konvülziyon Rekürrensi ve Epilepsi Gelişimi İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi” başlıklı bildiri ile En iyi Poster Bildiri İkincilik Ödülü.
  • Kardaş F, Canpolat M, Per H, Soylu Ustkoyuncu P, Gümüş H, Güneş T, Gökay S, Kaçar Bayram A, Kumandaş S, Kendirci M. 22-27 Haziran 2014 tarihleri arasında Kapadokya’da düzenlenen The 16th Annual Meeting of the Infantile Seizure Society: International Symposium on Epileptic Syndromes of Infancy and Early Childhood (ISSES) Kongresi’nde sunulan “Influence of Clinical and Laboratory Features on Long Term Outcome of Nonketotic Hyperglycinemia: Evaluation of Thirty-Four Patients” başlıklı bildiri ile Nihon-Koden en iyi sunu ödülü.
  • ILAE International Epilepsy Congress, 5-9 Eylül 2015. Best Poster Presentation Ayşe Kaçar Bayram, Hakan Gümüş, Mehmet Canpolat, Sefer Kumandaş, Mehmet Akif Özdemir, Türkan Patıroğlu, Hüseyin Per " Different etiological factors and clinical course Opsoclonus-Myoclonus-Ataxia Syndrome. Report on three pediatric cases "
  • Kaçar Bayram A, Kaya Özçora GD, Kumandaş S, Tümtürk A, Doğanay S, Gümüş H, Canpolat M, Kurtsoy A, Per H. 6-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi’nde sunulan “Tortikolis ile Başvuran Çocuklarda Etiyolojik Nedenler: 38 Olgu ile Erciyes Üniversitesi Deneyimi” başlıklı sözel bildiri ile En iyi sözel bildiri üçüncülük ödülü.
  • Kayseri İl Merkezinde 13–16 Yaş Arası Çocuklarda Uyku Kalitesinin Okul Başarısı ile İlişkisi. Neslihan Günay, Ayşe Kaçar Bayram, Sevda İsmailoğulları, Osman Günay, Hüseyin Per. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi 2016, Nisan 20-24 2016, Belek/Antalya, Türkiye. En iyi poster ikincilik
  • ‘’Kayseri il Merkezinde 13-16 yaş çocuklarda huzursuz bacaklar sendromu sıklığının belirlenmesi’’ isimli çalışmaları ile Per H, Günay N, İsmailoğulları S, Öztop DB, Günay O, 2016 yılı Geleneksel Gevher Nesibe Araştırma Saha Çalışması kategorisinde en iyi ikincilik ödülü
  • Topical sirolimus for the treatment of angiofibromas in tuberous sclerosis. Cinar SL, Kartal D, Bayram AK, Canpolat M, Borlu M, Ferahbas A, Per H. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2017;83:27-32. İsimli çalışma Indian Journal of Dermatology Venereology and Leprology adlı dergi tarafından, 2017 yılının en iyi orijinal çalışması seçilmiştir.
  • Hüseyin Per, Emir Gökalp, Ayşe Kaçar Bayram, Hakan Gümüş, Mehmet Canpolat, Abdülhakim Çoskun, Sefer Kumandaş. ‘’ Kortikal Gelişimsel Malformasyonu olan 302 olgunun incelenmesi’’ isimli çalışması ile 19-23 Nisan 2017 tarihlerinde 19. Ulusal Çocuk Nöroloji kongresinde En iyi Poster bildiri üçüncülük ödülü