Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Hakemlik

Hakemlik

Uluslarası dergi Hakemliği Epileptic Disorders dergisi

Uluslarası dergi Hakemliği European Journal Of pediatric Neurology

Uluslarası dergi Hakemliği European Journal Of Pediatrics

Uluslararası Dergi Hakemliği, “Journal Of Child Neuroloy”  dergisi

Uluslararası Dergi Hakemliği, “Childs Nervous System” dergisi

Uluslararası Dergi Hakemliği '' Journal Of Pediatric Epilepsy''

Uluslararası Dergi Hakemliği  '' Journal of Pediatric Neurology''

Asistant Editor:                     Journal of Pediatric Epilepsy

Ulusal Dergi Hakemliği        Türkiye Çocuk Sağlığı Dergisi

Ulusal Dergi Hakemliği        Türkiye Çocuk Sağlığı Dergisi

 Ulusal Dergi Hakemliği        Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi

 Ulusal Dergi Hakemliği       Erciyes Tıp Dergisi

Ulusal Dergi  Hakem           Journal of Pediatric Academy