Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Görev Aldığı Projeler

Görev Aldığı Projeler

1003 SB0105 Epidemiyolojik Çalışmalar. '' Kayseri İl Merkezinde 13-16 yaş arası çocuklarda huzursuz bacaklar sendromu sıklığının belirlenmesi.'' 114S671 Nolu Proje ikinci aşamaya davet edilen projeler arasında yeralmamıştır. 18-6-2014 Yürütücü

     Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklarda Beyin beyaz cevher yapılarının MR ve Difüzyon Tensör görüntülerde Atlas Temelli Metod ile incelenmesi. 114S149 Numaralı 1002 TÜBİTAK Projesi. Yardımcı Araştırıcı

      Otism ve Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda Otoimmünitenin ve Endokrin bozucuların rolunun araştırılması. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi TSA-12-3782. Yürütücü

     Kronik Nörolojik Hastalıklı olgularda konjenital glikolizasyon bozukluklarının taranması. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. TSA-12-3835. Prof Dr Mustafa Kendirci. Yürütücü. Yardımcı Araştırıcı

      TÜBİTAK 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı tarafından kabul edilen, 115E832 proje nolu, Doç. Dr. Mahmut Tokmakçı'nın proje yürütücüsü olduğu "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DHEB) Olan Çocuklarda İlaçla Tedavi Sürecinin Eeg Analizleri ile Değerlendirilmesi" Araştırmacı

     A natural history study of molybdenum cofactor and sulfite oxidase deficiencies. Protokol Number. LMCD 502. TUR 0003                                                                                                                   

      Ratlarda Rifampisin Molekülünün Hipoksik Santral Sinir Sistemi Hasarına Etkisinin                                                                Değerlendirilmesi, Yürütücü Prof Dr Kazım Üzüm, Erciyes Üniversitesi BAP, Danışman

TÜBİTAK Projesi, Migren Hastalarında Vitamin D Düzeyi Ile Elektroensefalogram (EEG) Değişiklikleri Arasındaki Ilişkinin Değerlendirilmesi, 2016, Canpolat M, Yürütücü,  Araştırmacı,

Vit K eksikliğine bağlı intrakranial kanamalı hastalarda genetik yatkınlık, 2016. Dr Uğur Ber Uzmanlık Tezi, Erciyes Üniversitesi BAP, Mehmet Akif özdemir, Yürütücü, Araştırmacı,

İnfarkt ile İlişkili Genetik Mutasyonların Araştırılması, 2016. YÖK destekli Proje, BAP, Dr Ekrem Ünal Yürütücü, Araştırmacı